P1110100.jpg

初冬的歐洲旅行--海德堡大學城

整個城市都是大學的範圍

教授可以在咖啡館開課也可以在足以上課得地方開課

真是一個有趣的大學

P1110126.jpg

P1110128.jpg

P1110137.jpg

P1110140.jpg

P1110143.jpg

P1110145.jpg

P1110147.jpg

P1110149.jpg

P1110150.jpg

P1110151.jpg

P1110152.jpg

P1110155.jpg

P1110156.jpg

P1110163.jpg

P1110182.jpg

P1110194.jpg

P1110198.jpg

P1110218.jpg

P1110232.jpg

P1110234.jpg

P1110235.jpg

P1110236.jpg

P1110239.jpg

P1110250.jpg

P1110253.jpg

P1110259.jpg

P1110260.jpg

P1110261.jpg

P1110262.jpg

P1110264.jpg

P1110277.jpg

P1110278.jpg

P1110282.jpg

P1110286.jpg

P1110283.jpg

P1110291.jpg

P1110284.jpg

P1110297.jpg

P1110302.jpg

P1110308.jpg

P1110313.jpg

P1110314.jpg

P1110322.jpg

P1110321.jpg

P1110324.jpg

P1110327.jpg

P1110326.jpg

P1110328.jpg

P1110330.jpg

P1110329.jpg

P1110333.jpg

P1110338.jpg

P1110336.jpg

P1110339.jpg

P1110345.jpg

P1110343.jpg

P1110351.jpg

P1110347.jpg

P1110354.jpg

P1110360.jpg

P1110370.jpg

P1110375.jpg

P1110373.jpg

P1110378.jpg

P1110382.jpg

P1110384.jpg

P1110383.jpg

P1110387.jpg

P1110386.jpg

P1110391.jpg

文章標籤
創作者介紹

台北好好玩,台灣自由行

阿丹 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()