P1120087.jpg

初冬的歐洲旅行--飛龍的故鄉(比拉特斯山)

原本行程裡知名的的鐵力士山纜車因為年度維修進度落後尚未完成

所以改成上去比拉特斯山看飛龍

這趟纜車也有一個中轉站

上到半山已經是冰天雪地一遍白茫茫

這天的午餐自理

只好吃山頂纜車站餐廳的簡餐

P1120093.jpg

P1120089.jpg

P1120095.jpg

P1120096.jpg

P1120097.jpg

P1120101.jpg

P1120100.jpg

P1120104.jpg

P1120103.jpg

P1120106.jpg

P1120105.jpg

P1120109.jpg

P1120107.jpg

P1120118.jpg

P1120117.jpg

P1120121.jpg

P1120122.jpg

P1120123.jpg

P1120124.jpg

P1120125.jpg

P1120126.jpg

P1120130.jpg

P1120127.jpg

P1120131.jpg

P1120134.jpg

P1120148.jpg

P1120147.jpg

P1120151.jpg

P1120149.jpg

P1120155.jpg

P1120154.jpg

P1120159.jpg

P1120158.jpg

P1120161.jpg

P1120162.jpg

P1120163.jpg

P1120165.jpg

P1120164.jpg

P1120167.jpg

P1120166.jpg

P1120183.jpg

P1120185.jpg

P1120186.jpg

P1120182.jpg

P1120184.jpg

P1120187.jpg

P1120189.jpg

P1120190.jpg

P1120191.jpg

P1120192.jpg

P1120195.jpg

P1120194.jpg

P1120197.jpg

P1120198.jpg

P1120200.jpg

P1120199.jpg

P1120204.jpg

P1120209.jpg

P1120203.jpg

P1120212.jpg

P1120205.jpg

P1120213.jpg

P1120215.jpg

P1120225.jpg

P1120227.jpg

P1120226.jpg

P1120231.jpg

P1120230.jpg

P1120234.jpg

P1120235.jpg

P1120237.jpg

P1120236.jpg

P1120238.jpg

P1120242.jpg

P1120247.jpg

P1120246.jpg

P1120250.jpg

P1120248.jpg

P1120252.jpg

P1120255.jpg

P1120254.jpg

P1120258.jpg

P1120257.jpg

P1120262.jpg

P1120263.jpg

P1120259.jpg

P1120265.jpg

P1120266.jpg

P1120264.jpg

P1120270.jpg

P1120269.jpg

P1120275.jpg

P1120271.jpg

P1120278.jpg

P1120276.jpg

P1120280.jpg

P1120279.jpg

P1120282.jpg

P1120281.jpg

P1120303.jpg

P1120304.jpg

P1120326.jpg

P1120349.jpg

P1120363.jpg

P1120376.jpg

P1120391.jpg

P1120402.jpg

P1120414.jpg

P1120413.jpg

P1120417.jpg

P1120416.jpg

P1120418.jpg

P1120419.jpg

P1120421.jpg

P1120423.jpg

文章標籤
創作者介紹
創作者 阿丹 的頭像
阿丹

台北好好玩,台灣自由行

阿丹 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()