P_104234a.jpg

在去內灣的半路上路旁有個火車站,佔地看起來蠻大的

因為運輸功能的消失以及人口的外移

車站已經沒有當年的盛況

經過歲月風霜的洗禮,風華已經退去,留下了滿臉風霜

至於為什麼一個退休老去的廢棄車站

轉眼成了浪漫的愛情火車站

請看下列的故事

http://www.epochtimes.com/b5/6/5/13/n1316929.htm

http://okgo.tw/butyview.html?id=03153

P_105001a.jpg

P_105010a.jpg

P_105019a.jpg

P_105042a.jpg

P_105121a.jpg

P_105131a.jpg

P_105136a.jpg

P_105154a.jpg

P_105158a.jpg

P_105202a.jpg

P_105205a.jpg

P_105209a.jpg

P_105217a.jpg

P_105503a.jpg

P_105518a.jpg

P_105523a.jpg

P_105727a.jpg

P_110029a.jpg

P_110049a.jpg

P_110056a.jpg

P_110145a.jpg

P_110242a.jpg

P_110250a.jpg

P_110300a.jpg

P_110610a.jpg

P_110714a.jpg

P_111300a.jpg

P_111337a.jpg

P_111428a.jpg

P_111432a.jpg

P_114204a.jpg

P_121745a.jpg

創作者介紹
創作者 阿丹 的頭像
阿丹

台北好好玩,台灣自由行

阿丹 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()