DSC02264a.jpg

難得的機會走了一趟新中橫上阿里山

經過信義梅子酒莊

接下來的塔塔加,東埔山莊,夫妻樹居然都忘記拍照

就已經到了阿里山

DSC02266a.jpg

DSC02267a.jpg

DSC02268a.jpg

DSC02269a.jpg

DSC02270a.jpg

DSC02271a.jpg

DSC02272a.jpg

DSC02273a.jpg

DSC02275a.jpg

DSC02276a.jpg

DSC02277a.jpg

DSC02279a.jpg

DSC02281a.jpg

DSC02283a.jpg

DSC02284a.jpg

DSC02285a.jpg

DSC02287a.jpg

DSC02288a.jpg

DSC02289a.jpg

DSC02291a.jpg

DSC02293a.jpg

DSC02295a.jpg

DSC02297a.jpg

DSC02298a.jpg

DSC02299a.jpg

DSC02300a.jpg

DSC02301a.jpg

DSC02302a.jpg

DSC02304a.jpg

DSC02305a.jpg

DSC02306a.jpg

DSC02308a.jpg

DSC02310a.jpg

DSC02311a.jpg

DSC02312a.jpg

DSC02314a.jpg

DSC02315a.jpg

DSC02317a.jpg

DSC02319a.jpg

DSC02324a.jpg

DSC02325a.jpg

DSC02336a.jpg

DSC02342a.jpg

DSC02343a.jpg

DSC02344a.jpg

DSC02346a.jpg

DSC02347a.jpg

DSC02349a.jpg

DSC02350a.jpg

DSC02352a.jpg

DSC02353a.jpg

DSC02355a.jpg

DSC02358a.jpg

DSC02359a.jpg

阿里山森林遊樂區內的飯店有
阿里山賓館
電話:886-5-2679811

阿里山飯店美麗亞山莊
電話:886-5-2679745

阿里山大峯渡假山莊
電話:886-5-2679769

阿里山高山青大飯店
電話:886-5-2679716

阿里山青山別館
電話:886-5-2679533

阿里山文山賓館
電話:886-5-2679712

阿里山登山別館
電話:886-5-26797

阿里山高峰大飯店
電話:886-5-2679411

阿里山閣大飯店
電話:886-5-679611

阿里山神木賓館
電話:886-5-2679666

櫻山大飯店
電話:886-5-2679803

阿里山禾楓別墅
電話:886-5-2679716

萬國別館
電話:886-5-2679777

創作者介紹
創作者 阿丹 的頭像
阿丹

台北好好玩,台灣自由行

阿丹 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()