DSC05672a.jpg

幾年前的風災

一夜之間讓許多人失去了家園

行政院於是成立:莫拉客颱風災後推動重建委員會

重建災後地區環境和受災戶的新居所

逐鹿社區是其中一個永久屋

DSC00975a.jpg

DSC00979a.jpg

DSC05633a.jpg

DSC05634a.jpg

交通部觀光局這次記者會主要推廣8個原住民永久屋社區

DSC05635a.jpg

觀光巴士也開了新路線

方便大家前往旅行

----------------------------------------------------------------

一夕之前家園不是消失就是成了廢墟

一夕之間變成一無所有

一夕之間農夫變成的工藝師

一夕之間獵人變成的舞者

一夕之間原住民變成的農特產品推銷員

為的是讓明天的生活更好

大家都正努力的適應著新生活

我們一同為災後永久屋居民加油!

DSC05636a.jpg

DSC05637a.jpg

DSC05638a.jpg

DSC05639a.jpg

DSC05640a.jpg

DSC05641a.jpg

DSC05642a.jpg DSC05645a.jpg

DSC05646a.jpg

DSC05647a.jpg

DSC05648a.jpg

DSC05649a.jpg

DSC05651a.jpg

逐鹿社區農特產品展示攤位

DSC05654a.jpg

DSC05655a.jpg

DSC05656a.jpg

DSC05657a.jpg

DSC05658a.jpg

DSC05659a.jpg

DSC05660a.jpg

DSC05662a.jpg

DSC05664a.jpg

DSC05666a.jpg

DSC05667a.jpg

DSC05669a.jpg

DSC05670a.jpg

DSC05674a.jpg

DSC05676a.jpg

DSC05678a.jpg

DSC05679a.jpg

DSC05682a.jpg

DSC05684a.jpg

DSC05686a.jpg

DSC05688a.jpg

DSC05690a.jpg

DSC05693a.jpg

    阿丹 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()